top of page

ניתוח מיתרי הקול

מה קורה אחרי הניתוח?

במידת הצורך, הרופא ייקח דגימת רקמה, או יבצע כריתה של ממצאים חשודים.גימות רקמה נשלחות לבדיקת מעבדה לצורך המשך בירור ואבחון.ההליך נמשך לרוב כ-30 עד 60 דקות.

ההמלצה

התייעצות עם הרופא בהתאם למצב ולהסטוריה הרפואית.

מתי צריך לבדוק את מיתרי הקול?

  • בכל מקרה של צרידות נמשכת מעל ל 3 שבועות

  • אם את/ה מעשנים (אפילו עישון קל) ומתפתחת צרידות, כאב גרון קשיי בליעה או תחושת אי נעימות בצוואר.

  • במקרה של כיח דמי/שיעול דמי.

  • מקרה של הפרעת בליעה

איך מתבצע הניתוח?

הלרינגו-סקופ הכירורגי הוא צינור בעל חלל פנימי, ובקצהו מצלמה זעירה, שמעבירה צילומים אל מסך המכשיר. הלרינגו-סקופ מאפשר לבצע גם פעולות כירורגיות, תוך שימוש במיקרוסקופ.
לרינגו-סקופ מוכנס דרך הפה, ללא חתכים חיצוניים.

bottom of page