top of page

ניתוח ישור מחיצת האף

מתי כדאי לעבור ניתוח מחיצת האף?

  1. כשסטיית המחיצה גורמת להפרעה בנשימה

  2. במסגרת ניתוחי סינוסים - כאשר יש צורך ביישור המחיצה כדי לאפשר צפיה וגישה לאיזורי ניקוז הסינוסים

  3. נחרה – במקרים של סטיית מחיצה משמעותית, ניתוח ליישור מחצת האף עשוי להפחית את הנחרה.

  4. כחלק מניתוח קוסמטי/פלסטי של האף.

ההמלצה

התייעצות עם הרופא בהתאם למצב ולהסטוריה הרפואית.

מה זו מחיצת האף ולמה מנתחים אותה?

מחיצת האף נמצאת במרכז חלל האף, ומחלקת אותו לשני חלקים. מחיצת אף עקומה עלולה להפריע למעבר התקין של אוויר דרך האף. 
מטרת הניתוח ליישור מחיצת האף היא לשפר את מעבר האוויר דרך האף.

במסגרת הניתוח כורתים חלק מהסחוס ומבסיס המחיצה כדי למנוע את ההפרעה לזרימת האוויר.

את הניתוח ניתן לבצע בהרדמה כללית או בהרדמה מקומית.

איך מתבצע הניתוח לישור מחיצת האף?

הניתוח מבוצע כולו דרך הנחיריים ללא צלקות חיצוניות.

המנתח מזריק חומר הרדמה אל מתחת לרירית האף כדי למנוע כאב ועל מנת להפריד את הרירית מהסחוס.

לאחר מכן מבצע המנתח חיתוך של שכבת רירית האף, והפרדה שלמה של הרירית מהסחוס. הרירית לא נכרתת אלא רק הסחוס ובסיס המחיצה. קטעי המחיצה הסוטים נכרתים.

יש מנתחים שמעדיפים ליישר את קטעי הסחוס ולהחזירם בעוד שמנתחים אחרים מסתפקים בכריתה ללא החזרת הסחוס.

לאחר שמתקבל מעבר טוב בכל נחיר, המנתח תופר בחזרה את שכבת הרירית.

בסיום הניתוח לעיתים קרובות מונח טמפון בכל נחיר כדי למנוע דימום והתפתחות של בצקת במחיצה.

bottom of page