top of page
הסכמה.jpg

המרפאה של ד"ר סיגל נתמכת באופן מלא בטכנולוגייה הייחודית של חברת "הסכמה MD".

המערכת המתקדמת מאפשרת למטופלים לקבל מידע מעמיק ומקיף אודות ההליך הרפואי הרלוונטי בנוחות מביתם.

ההסברים ניתנים במגוון שפות ומונגשים למטופל על ידי סרטון הממחיש את ההליך הרפואי, בליווי טקסט וקובץ שמע.

חברת הסכמה MD נוסדה בשנת 2011 בכדי לענות על צורך דחוף בתחום הרפואה והבריאות, וזאת משתי נקודות מבט:

1. לאפשר למטופלים להבין את התהליך הרפואי המוצע להם ולהחליט אם לקבל את הטיפול או בדיקת האבחון המוצעים.

2. לוודא שהרופאים עומדים בדרישות החוק המחייב למסור מידע שחולה סביר זקוק לו בטרם יסכים לטיפול שמוצע לו.

התהליך מתבסס על שלושה שלבים:

הסכמה שלבים.png
חזונה של הסכמה MD - כל מטופל יזכה למידע הנחוץ לו לצורך קבלת החלטה באופן חופשי, ללא תלות, ועל בסיס מידע רפואי מהימן ומקיף. 
רוצים לדעת עוד? לחצו כאן.
bottom of page